Cập nhật

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TÍNH ĐẾN THÁNG 06.2024

STT Nội dung Số Tiền Thông tin thêm
1

Quỹ từ thiện mái ấm Thế Giới Di Động

142.000.000đ Tháng 1/2021-Tháng 6/2024
2

Quỹ sức khoẻ cho chúng xuất sĩ tại Làng Mai Thái Lan

120.000.000đ Năm 2020-2023
3

Lớp Học Tình Thương Hoà Hảo

149.000.000đ Tháng 8/2020-Tháng 6/2024
4

Mái ấm Thiên Ân

140.000.000đ Tháng 8/2020-Tháng 6/2024
5

Đồng hành cùng World Food Program

5750 USD(∼142.080.000đ)

Tháng 5/2022-Tháng 04/2024

6

200 Phần Quà Đến Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

40.000.000đ Ngày 6/9/2021
7

Đóng Góp  Giúp Đỡ Người Nghèo Và Lực Lượng Phòng Chống Dịch Covid

50.000.000đ Tháng 6-8/2021
8

Ủng Hộ Kinh Phí Mua Vaccine Covid-19

30.000.000đ Ngày 31/5/2021
9

Ủng Hộ Giúp Đỡ Người Dân Miền Trung Bão Linfa

18.000.000đ Tháng 10/2020
10

Đóng Góp Xây Dựng 3 Căn Nhà Tình Thương Cùng Quỹ Năng Đoạn Kim Cương Dci

90.000.000đ Năm 2018
11

Hỗ Trợ Chi Phí Mổ Tim Cho Trẻ Em Nghèo

161.000.000đ

Năm 2015, 2016, 2017

12

Ủng Hộ Dự Án Trồng Rừng Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Blue & Green

5.000.000đ

Ngày 23/3/2022

13

Ủng Hộ Dự Án The Reach

5.000.000đ

Ngày 14/6/2022

14 Chung Tay Cùng Dự Án Future Builders – JCI Vietnam 10.000.000đ

Ngày 4/12/2022

15 Tặng 100 Phần Quà Tết Cho Bà Con Huyện Bến Cầu 30.000.000đ

Ngày 27/12/2022

16 Tặng Quà Cho 30 Hộ Nghèo ở Bình Phước 9.000.000đ

Ngày 14/1/2024

Tổng

1.139.080.000đ

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.