Recent Donations

Anonymous User

2.000 ₫ 17/01/2022
Anonymous User

1.000 ₫ 17/01/2022
Anonymous User

1.000 ₫ 17/01/2022

Đồng hành cùng Quỹ sức khoẻ cho chúng xuất sĩ tại Làng Mai Thái Lan

Làng Mai là một nơi thực tập chánh niệm, chữa lành và nuôi dưỡng nội tâm. Nơi ấy các vị thân hữu của Làng Mai có thể đến thăm viếng, nghe pháp thoại, tụng kinh, dự pháp đàm, ngồi thiền, tụng giới, hát thiền ca và trao đổi kinh nghiệm tu học. Tại Làng Mai, chúng ta cũng thực tập chánh tư duy và chánh ngữ, mọi tư tưởng và lời nói đều đi về hướng hiểu biết và thương yêu, khuyến khích nhau đi tới trên đường chuyển hóa và trị liệu, cho bản thân cũng như cho gia đình và xã hội.

Trong một Tăng thân đích thực thì luôn có Bụt và có Pháp. Vì vậy để tiếp tục đi tới một cách vững mạnh thì ngoài việc chăm sóc sự thực tập, thì việc chăm sóc sức khỏe của Tăng thân xuất sĩ là điều thực sự thiết yếu. Là một trong những gia đình thực tập lối sống chánh niệm, nuôi dưỡng hiểu biết và thương yêu theo phương pháp tu tập của Làng Mai do Thầy Thích Nhất Hạnh sáng lập, khi được biết về thư kêu gọi Quỹ sức khoẻ cho chúng xuất sĩ, Tương Tức Foundation xin góp sức mình vào nơi giúp ích cho đại chúng.

Năm 2023
48.000.000 đ
Năm 2022
36.000.000 đ
Năm 2021
24.000.000 đ
Năm 2020
12.000.000 đ

Custom Amount

Thông tin người quyên góp

Số tiền ủng hộ: 10.000 ₫