Recent Donations

Anonymous User

2.000 ₫ 17/01/2022
Anonymous User

1.000 ₫ 17/01/2022
Anonymous User

1.000 ₫ 17/01/2022

Đồng hành cùng Mái ấm Thiên Ân

Trong truyền thống văn hoá Á Đông thì ông bà, cha mẹ khi về già cần được chăm sóc bởi con cháu về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Dù thế, trong cuộc sống có những hoàn cảnh khi tuổi xế chiều không người thân phải nương tựa vào nơi mái ấm, như Mái ấm Thiên Ân. Chúng tôi muốn chia sẻ sự quan tâm chân thành của mình với những cụ già nơi đây và truyền cảm hứng cho mọi người trở thành virus lan truyền tình yêu thương thông qua mối quan hệ hạnh phúc!

Mỗi tuần đến thăm ngoại Sang và các cụ tại đây, việc này vô hình giúp gia đình chúng tôi có thêm hoạt động chung ý nghĩa và có thể lắng nghe nhau, truyền thông với nhau theo cách tốt hơn. Và bạn cũng có thể trở thành virus của tình yêu thương – give what you want!

Các chi tiêu chính của mái ấm cho hơn 100 cụ già gồm: tiền điện nước, tiền ăn, tiền tã, tiền khám chữa bệnh…Phần tài chính này được đóng góp từ Quỹ bác ái của nhà Dòng và một phần là đóng góp bởi các mạnh thường quân. Từ tháng 7/2020 cho đến nay, Tương Tức Foundation đóng góp mỗi tháng một khoản tiền đồng hành của mái ấm!

Năm 2024

Tháng 1
4.000.000đ
Tháng 2
4.000.000đ
Tháng 3
4.000.000đ
Tháng 4
4.000.000đ
Tháng 5
4.000.000đ
Tháng 6
4.000.000đ

Năm 2023

Tháng 1
3.000.000đ
Tháng 2
3.000.000đ
Tháng 3
4.000.000đ
Tháng 4
4.000.000đ
Tháng 5
4.000.000đ
Tháng 6
4.000.000đ
Tháng 7
4.000.000đ
Tháng 8
4.000.000đ
Tháng 9
4.000.000đ
Tháng 10
4.000.000đ
Tháng 11
4.000.000đ
Tháng 12
4.000.000đ

Năm 2022

Tháng 1
3.000.000đ
Tháng 2
3.000.000đ
Tháng 3
3.000.000đ
Tháng 4
3.000.000đ
Tháng 5
3.000.000đ
Tháng 6
3.000.000đ
Tháng 7
3.000.000đ
Tháng 8
3.000.000đ
Tháng 9
3.000.000đ
Tháng 10
3.000.000đ 
Tháng 11
3.000.000đ
Tháng 12
3.000.000đ

Năm 2021

Tháng 1
2.000.000đ
Tháng 2
2.000.000đ
Tháng 3
2.000.000đ
Tháng 4
2.000.000đ
Tháng 5
2.000.000đ
Tháng 6
2.000.000đ
Tháng 7
2.000.000đ
Tháng 8
2.000.000đ
Tháng 9
2.000.000đ
Tháng 10
2.000.000đ
Tháng 11
2.000.000đ
Tháng 12
2.000.000đ

Năm 2020

Tháng 8
2.000.000đ
Tháng 9
2.000.000đ
Tháng 11
2.000.000đ
Tháng 12
2.000.000đ

Custom Amount

Thông tin người quyên góp

Số tiền ủng hộ: 10.000 ₫