Recent Donations

Anonymous User

2.000 ₫ 17/01/2022
Anonymous User

1.000 ₫ 17/01/2022
Anonymous User

1.000 ₫ 17/01/2022

Đồng hành cùng Quỹ từ thiện Mái ấm Thế Giới Di Động

Đóng góp hàng tháng Quỹ từ thiện mái ấm Thế Giới Di Động – https://www.maiamtgdd.vn/.

Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động được UBND Tỉnh Bình Dương cấp giấy phép thành lập số 25/QĐ-UBND ngày 5/1/2019 và được công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động số 575/QĐ-UBND ngày 18/03/2019. Website: https://www.maiamtgdd.vn/

Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động là quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, minh bạch tài chính 100%, nhằm 2 mục đích sau:

  1. Hỗ trợ sinh hoạt phí cho các em sinh viên, học sinh dưới hình thức học bổng không hoàn lại (dành cho học sinh cấp 1,2,3) hoặc cho mượn không lãi suất và hoàn trả sau khi ra trường đi làm (dành cho sinh viên trung học, cao đẳng, đại học, trường nghề).
  2. Xây dựng và vận hành các nhà tình thương để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và trẻ em không nơi nương tựa. Cung cấp cho các em một mái nhà như là gia đình thứ hai của các em. Các em sẽ được nuôi dưỡng tử tế, an toàn, miễn phí và được tiếp tục đến trường để sau này lớn lên có thể tự lập nuôi sống bản thân và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN và CÓ NGUY CƠ BỎ HỌC CAO để bươn chải phụ giúp kinh tế gia đình, các em sẽ có điều kiện tài chính để tiếp tục đến trường mà không phải bỏ học ngang để phụ ba mẹ kiếm sống qua ngày. Quỹ muốn giúp được càng nhiều học sinh có hoàn cảnh như trên càng tốt.

Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ cho mượn sinh hoạt phí dành cho sinh viên, các em sinh viên sẽ có thời gian để tập trung vào việc tích lũy kiến thức vững vàng và kinh nghiệm liên quan đến ngành học của các em mà không phải đi làm thêm trái ngành chỉ đơn giản để kiếm cơm qua ngày. Quỹ muốn giúp được càng nhiều sinh viên càng tốt.

Chúng tôi chủ đích không cấp học bổng không hoàn lại cho sinh viên mà chỉ áp dụng hình thức cho mượn vì 3 lý do sau:

  • Chúng tôi muốn các sinh viên có trách nhiệm với việc mượn này và tự hào rằng mình không xin xỏ ai hết.
  • Số tiền cho mượn đủ lớn để các bạn an tâm tập trung vào việc học và tích lũy kiến thức và kinh nghiệm mà không phải làm thêm trái ngành vô nghĩa để kiếm sống qua ngày.
  • Các sinh viên đàn anh sau khi ra trường và thành công trong cuộc sống sẽ hoàn trả tiền mượn và trở thành những nhà hảo tâm tiếp nối đóng góp Quỹ cho các sinh viên đàn em mới nhập học.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp tự nguyện, vận động tài trợ tự nguyện của nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các Công ty con, của các cá nhân, của các tổ chức theo quy định của pháp luật. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Năm 2024

Tháng 1
4.000.000đ
Tháng 2
4.000.000đ
Tháng 3
4.000.000đ
Tháng 4
4.000.000đ
Tháng 5
4.000.000đ
Tháng 6
4.000.000đ

Năm 2023

Tháng 1
3.000.000đ
Tháng 2
3.000.000đ
Tháng 3
4.000.000đ
Tháng 4
4.000.000đ
Tháng 5
4.000.000đ
Tháng 6
4.000.000đ
Tháng 7
4.000.000đ
Tháng 8
4.000.000đ
Tháng 9
4.000.000đ
Tháng 10
4.000.000đ
Tháng 11
4.000.000đ
Tháng 12
4.000.000đ

Năm 2022

Tháng 1
3.000.000đ
Tháng 2
3.000.000đ
Tháng 3
3.000.000đ
Tháng 4
3.000.000đ
Tháng 5
3.000.000đ
Tháng 6
3.000.000đ
Tháng 7
3.000.000đ
Tháng 8
3.000.000đ
Tháng 9
3.000.000đ
Tháng 10
3.000.000đ 
Tháng 11
3.000.000đ
Tháng 12
3.000.000đ

Năm 2021

Tháng 1
3.000.000đ
Tháng 2
3.000.000đ
Tháng 3
3.000.000đ
Tháng 4
3.000.000đ
Tháng 5
3.000.000đ
Tháng 6
3.000.000đ
Tháng 7
3.000.000đ
Tháng 8
3.000.000đ
Tháng 9
3.000.000đ
Tháng 10
3.000.000đ
Tháng 11
3.000.000đ
Tháng 12
3.000.000đ

 

Custom Amount

Thông tin người quyên góp

Số tiền ủng hộ: 10.000 ₫