Sao kê

Thời gian Ngân hàng Loại Số tiền Nội dung Số dư
09/06/2023 11:28:00 VietinBank Chuyển -9.120.000đ ND:Thanh toan lan 1 hop dong D 011772332-HD ORC JCI; tai iPay 255.932.826đ
01/06/2023 21:45:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am Thien An T6.2023; tai iPay 265.052.826đ
01/06/2023 21:44:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:315221717906 Tuong Tuc Foundation dong gop Lop hoc tinh thuong Hoa Hao T6.2023; tai iPay 269.052.826đ
01/06/2023 21:43:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:315221716558 Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD T6.2023; tai iPay 273.052.826đ
25/05/2023 00:45:00 VietinBank Nhận +23.033đ ND:Tra lai TK 277.052.826đ
03/05/2023 09:16:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:312309444730 Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD T5.2023; tai iPay 277.029.793đ
03/05/2023 09:15:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:945K23503F49T5XA Tuong Tuc Foundation dong gop Lop hoc Tinh Thuong Hoa Hao T5.2023; tai iPay 281.029.793đ
03/05/2023 09:14:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am Thien An T5.2023; tai iPay 285.029.793đ
25/04/2023 00:42:00 VietinBank Nhận +24.316đ ND:Tra lai TK 289.029.793đ
07/04/2023 21:14:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am Thien An T4.2023; tai iPay 289.005.477đ
07/04/2023 21:12:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:309721931116 Tuong Tuc Foundation dong gop Lop hoc Tinh Thuong Hoa Hao T4.2023; tai iPay 293.005.477đ
07/04/2023 21:11:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:309721672775 Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD T4.2023; tai iPay 297.005.477đ
31/03/2023 22:07:00 VietinBank Nhận +40.000.000đ ND:CT DEN:945T2331GD4ZK9PW MBVCB.3307631214.050623.Gia dinh TinThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc Foundation.CT tu 0071000995762 DANG THUONG TIN toi 103004419999 DANG THUONG TIN Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) 301.005.477đ
25/03/2023 00:35:00 VietinBank Nhận +20.514đ ND:Tra lai TK 261.005.477đ
28/02/2023 22:16:00 VietinBank Chuyển -48.000.000đ ND:CT DI:305922951749 Tuong Tuc Foundation cung duong Lang Mai Thai Lan 2023; tai iPay 260.984.963đ
28/02/2023 22:13:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:305922472462 Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD T3.2023; tai iPay 308.984.963đ
28/02/2023 22:11:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:CT DI:305922135938 Tuong Tuc Foundation dong gop Lop hoc Tinh Thuong Hoa Hao T3.2023; tai iPay 312.984.963đ
28/02/2023 22:08:00 VietinBank Chuyển -4.000.000đ ND:Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An T3.2023; tai iPay 316.984.963đ
25/02/2023 00:43:00 VietinBank Nhận +887đ ND:Tra lai TK 320.984.963đ
24/02/2023 09:50:00 VietinBank Nhận +320.886.541đ ND:CT DEN:305502424644 Ket chuyen tu tai khoan Techcombank FT23055371149397; tai Napas 320.984.076đ
Thời gian Ngân hàng Loại Số tiền Nội dung Số dư
08/06/2023 14:51:00 Techcombank Nhận +10.000.000đ MBVCB.3652645204.028480.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN to 14023926793015 DA 15.749.252đ
05/06/2023 15:21:00 Techcombank Chuyển -6.074.084đ GD THE QUA POS SO THE 422149...4575 GAY 05/06/2023 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 425711 TID LOUQ2DOH 5.749.252đ
05/05/2023 21:25:00 Techcombank Chuyển -6.068.399đ GD THE QUA POS SO THE 422149...4575 GAY 05/05/2023 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 770151 TID LQUQ2DOH 11.823.336đ
07/04/2023 20:25:00 Techcombank Chuyển -6.072.274đ GD THE QUA POS SO THE 422149...4575 GAY 07/04/2023 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 15623 TID LOUQ2DOH 17.891.735đ
06/03/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.138.765đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/03/2023 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 642357 TID LQUQ2DOH 23.964.009đ
01/03/2023 00:00:00 Techcombank Nhận +30.000.000đ MBVCB.3162614616.060229.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071000995762 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN Ngan hang Ky thuong Viet Nam (TECHCOMBANK) 30.102.774đ
25/02/2023 00:00:00 Techcombank Nhận +41.857đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 02/2023 102.774đ
25/02/2023 00:00:00 Techcombank Nhận +60.917đ Tien hoan T1 tu uu dai HOAN TIEN KH ONG GIOI HAN-the thanh toan Techcom bank Debit. bit.ly/HoanTien1 60.917đ
24/02/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -320.886.541đ Ket chuyen tu tai khoan Techcombank
21/02/2023 00:00:00 Techcombank Nhận +300.000.000đ MBVCB.3128193790.022503.Dang Thuong Tin hoan tra 300 trieu Tuong Tuc F oundation..CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN Ngan hang Ky thuong Vie t Nam (TECHCOMBANK) 320.886.541đ
06/02/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.080.036đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/02/2023 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 486910 TID LQUQ2DOH 20.886.541đ
02/02/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An T2.2023 26.966.577đ
02/02/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung L op Hoc Tinh Thuong Hoa Hao T2.2023 29.966.577đ
02/02/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD T2.2023 32.966.577đ
28/01/2023 00:00:00 Techcombank Nhận +28.851đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 01/2023 35.966.577đ
27/01/2023 00:00:00 Techcombank Nhận +63.206đ Tien hoan T12 tu uu dai HOAN TIEN K HONG GIOI HAN-the thanh toan Techco mbank Debit. bit.ly/HoanTien1 35.937.726đ
06/01/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.091.675đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/01/2023 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 923276 TID LQUQ2DOH 35.874.520đ
03/01/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD t1.2023 41.966.195đ
03/01/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung L op hoc Tinh Thuong Hoa Hao t1.2023 44.966.195đ
03/01/2023 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t1.2023 47.966.195đ
31/12/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +174.971đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 12/2022 50.966.195đ
27/12/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +63.139đ Tien hoan T11 tu uu dai HOAN TIEN K HONG GIOI HAN-the thanh toan Techco mbank Debit. bit.ly/HoanTien1 50.791.224đ
27/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -30.000.000đ 100 phan qua tang ba con huyen Ben Cau 50.728.085đ
27/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -300.000.000đ Chuyen ong Dang Thuong Tin muon 300 trieu 27.12.2022 80.728.085đ
24/12/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +202.398.524đ TT GOC + LAI TIET KIEM ONLINE STK:14602278231677 380.728.085đ
05/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.320.649đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/12/2022 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 741514 TID LQUQ2DOH 178.329.561đ
05/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -10.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong gop vao Quy JCI FutureBuilder 184.650.210đ
02/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong gop Mai am TGDD t12.1012 194.650.210đ
02/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t12.20 22 197.650.210đ
02/12/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am Thien An t12.2022 200.650.210đ
30/11/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +61.848đ Tien hoan T10 tu uu dai HOAN TIEN K HONG GIOI HAN-the thanh toan Techco mbank Debit. bit.ly/HoanTien1 203.650.210đ
26/11/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +123.678đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 11/2022 203.588.362đ
05/11/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.313.923đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/11/2022 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 881701 TID LQUQ2DOH 203.464.684đ
31/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am Thien An t11.2022 209.778.607đ
31/10/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t11.2022 212.778.607đ
31/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t11.2022 209.778.607đ
31/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t11.2022 212.778.607đ
31/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t11.20 22 215.778.607đ
29/10/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +3.449đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 10/2022 218.778.607đ
25/10/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +60.684đ Tien hoan T9 tu uu dai HOAN TIEN KH ONG GIOI HAN-the thanh toan Techcom bank Debit. bit.ly/HoanTien1 218.775.158đ
19/10/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +150.000.000đ MBVCB.2592387267.093015.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN Ngan hang Ky thuong Viet Nam (TECHCOMBANK) 218.714.474đ
06/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.184.814đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 06/10/2022 TAI WORLD FOOD PROGRAMME +442033565350 IT APPCODE 944078 TID LQUQ2DOH 68.714.474đ
03/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t10.2022 74.899.288đ
03/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hang cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t10.20 22 77.899.288đ
03/10/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t10.2022 80.899.288đ
26/09/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +60.531đ Tien hoan T8 tu uu dai HOAN TIEN KH ONG GIOI HAN-the thanh toan Techcom bank Debit. bit.ly/HoanTien1 83.899.288đ
24/09/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +5.644đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 09/2022 83.838.757đ
19/09/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -200.000.000đ QUY KHACH GUI TG PHAT LOC ONLINE 14602278231677 2022VND 83.833.113đ
05/09/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.068.399đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/09/2022 TAI WFP DONATION +442033565350 IT APPCODE 235181 TID LQUQ2DOH 283.833.113đ
05/09/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t9.202 2 289.901.512đ
05/09/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t9.2022 292.901.512đ
05/09/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t9.2022 295.901.512đ
27/08/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +4.229đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 08/2022 298.901.512đ
25/08/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +60.451đ Tien hoan T7 tu uu dai HOAN TIEN KH ONG GIOI HAN-the thanh toan Techcom bank Debit. bit.ly/HoanTien1 298.897.283đ
22/08/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +150.000.000đ MBVCB.2367637339.068638.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN TECHCOMBANK - Ky thuong Viet Nam 298.836.832đ
10/08/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.053.137đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 09/08/2022 TAI WFP DONATION +442033565350 IT APPCODE 26459 TID LQUQ2DOH 148.836.832đ
02/08/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t8.2022 154.889.969đ
02/08/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t8.2022 157.889.969đ
02/08/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc Hoa Hao t8.2022 160.889.969đ
30/07/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +4.506đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 07/2022 163.889.969đ
25/07/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +60.019đ Tien hoan T6 tu uu dai HOAN TIEN KH ONG GIOI HAN-the thanh toan Techcom bank Debit. bit.ly/HoanTien1 163.885.463đ
05/07/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.045.103đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/07/2022 TAI WFP DONATION +442033565350 IT APPCODE 633775 TID LQUQ2DOH 163.825.444đ
02/07/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +60.000.000đ MBVCB.2179866540.096831.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN TECHCOMBANK - Ky thuong Viet Nam 169.870.547đ
02/07/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai Am TGDD t7.2022 109.870.547đ
02/07/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop Hoc Tinh Thuong Hoa Hao t6.202 2 112.870.547đ
02/07/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai Am Thien An t7.2022 115.870.547đ
25/06/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +2.866đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 06/2022 118.870.547đ
25/06/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +59.398đ Tien hoan T5 tu uu dai HOAN TIEN KH ONG GIOI HAN-the thanh toan Techcom bank Debit. bit.ly/HoanTien1 118.867.681đ
15/06/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -5.000.000đ Ung ho The Reach - Tuong Tuc Foundation - 0901619119 118.808.283đ
06/06/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -6.001.897đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 05/06/2022 TAI WFP DONATION +442033565350 IT APPCODE 457511 TID LQUQ2DOH 123.808.283đ
01/06/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t6.202 2 129.810.180đ
01/06/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t6.2022 132.810.180đ
01/06/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t6.2022 135.810.180đ
28/05/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +3.220đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 05/2022 138.810.180đ
28/05/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -7.960.000đ Thanh toan 2.000 cuon tap tang hoc sinh 138.806.960đ
10/05/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -5.939.809đ GD THE QUA POS SO THE 422149... 4575 NGAY 10/05/2022 TAI WFP DONATION +442033565350 IT APPCODE 692793 TID LQUQ2DOH 146.766.960đ
04/05/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t5.2022 152.706.769đ
04/05/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t5.2022 155.706.769đ
04/05/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t5.202 2 158.706.769đ
04/05/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +88.000.000đ MBVCB.1974916800.035694.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN TECHCOMBANK - Ky thuong Viet Nam 161.706.769đ
29/04/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +2.018đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 04/2022 73.706.769đ
14/04/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -99.000đ Thu phi thuong nien nam 2022 So the 422149XXXXXX4575 73.704.751đ
02/04/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +30.000.000đ MBVCB.1879495776.077746.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071001209502 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN TECHCOMBANK - Ky thuong Viet Nam 73.803.751đ
02/04/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc Hoa Hao t4.2022 43.803.751đ
02/04/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t4.2022 46.803.751đ
02/04/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t4.2022 49.803.751đ
26/03/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +1.373đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 03/2022 52.803.751đ
23/03/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -5.000.000đ Dong gop trong rung - Tuong Tuc Foundation 52.802.378đ
07/03/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t3.2022 57.802.378đ
07/03/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc Hoa Hao t3.2022 60.802.378đ
07/03/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t3.2022 63.802.378đ
26/02/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +1.197đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 02/2022 66.802.378đ
23/02/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +20.000.000đ MBVCB.1772385741.020893.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071000995762 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN TECHCOMBANK - Ky thuong Viet Nam 66.801.181đ
07/02/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +800.000đ MBVCB.1732190646.037618.Dang Chau G ia Tue dong gop vao Tuong Tuc Found ation.CT tu 0071000995762 DANG THUO NG TIN toi 14023926793015 DANG THUO NG TIN TECHCOMBANK - Ky thuong Viet Nam 46.801.181đ
07/02/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t2.2022 46.001.181đ
07/02/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc Hoa Hao t2.2022 49.001.181đ
07/02/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t2.2022 52.001.181đ
29/01/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +1.181đ Tra lai so du tren tai khoan - thang 01/2022 55.001.181đ
11/01/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -36.000.000đ Tuong Tuc Foundation cung duong Quy bao tro suc khoe Lang Mai Thai Lan 2022 55.000.000đ
10/01/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +36.000.000đ (B/O ACB HOI SO) 11705 Hoan Tra LCC 10025251 Ngay 10/01/2022 do Sai TK DVH FT22010871067680 91.000.000đ
10/01/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -36.000.000đ Tuong Tuc Foundation cung duong Quy bao tro suc khoe Lang Mai Thai Lan 2022 55.000.000đ
10/01/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t1.2022 91.000.000đ
10/01/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t1.202 2 94.000.000đ
10/01/2022 00:00:00 Techcombank Chuyển -3.000.000đ Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t1.2022 97.000.000đ
07/01/2022 00:00:00 Techcombank Nhận +100.000.000đ Gia dinh TinThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc Foundation 100.000.000đ