Sao kê

Thông báo: hiện tại Techcombank đã nâng cấp app trên thiết bị di động, nhưng chưa thể truy cập trở lại bằng máy tính; do vậy chúng tôi tạm thời bị dán đoạn liên kết sao kê tài khoản từ 27/02/2022. Chúng tôi xin lỗi quý đọc giả vì sự bất tiện này!

Việc liên kết sao kê theo thời gian thực sẽ được thực hiện khi tài khoản có thể đăng nhập lại vào phiên bản web của TCB thời gian tới, theo thông tin chúng tôi được nhận từ TCB là khoảng tháng 9/2022. Giải pháp thay thế tạm thời, kính mời quý đọc giả xem sao kê tài khoản từ 1/1/2022 đến 25/7/2022 tại đây.

Trong thời gian này, việc nhận đóng góp từ các mạnh thường quân, chuyển khoản đến các tổ chức mà Tương Tức Foundation cam kết Đồng Hành Dài Lâu và các đóng góp chia sẻ khác vẫn diễn ra đều đặn.

Thời gian Loại Số tiền Nội dung
27/02/2022 00:29:49 Nhận +1.197đ TK 14023926793015 So tien GD:+1,197 So du:66,802,378 Tra lai tien gui
23/02/2022 14:28:11 Nhận +20.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:+20,000,000 So du:66,801,181 MBVCB.1772385741.020893.Gia dinh Ti nThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc F oundation.CT tu 0071000995762 DANG THUONG TIN toi 14023926793015 DANG THUONG TIN TECHCOMBANK _ Ky thuong Viet Nam
07/02/2022 16:12:20 Nhận +800.000đ TK 14023926793015 So tien GD:+800,000 So du:46,801,181 MBVCB.1732190646.037618.Dang Chau G ia Tue dong gop vao Tuong Tuc Found ation.CT tu 0071000995762 DANG THUO NG TIN toi 14023926793015 DANG THUO NG TIN TECHCOMBANK _ Ky thuong Viet Nam
07/02/2022 10:42:23 Rút -3.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-3,000,000 So du:46,001,181 Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t2.2022
07/02/2022 10:40:54 Rút -3.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-3,000,000 So du:49,001,181 Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc Hoa Hao t2.2022
07/02/2022 10:39:08 Rút -3.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-3,000,000 So du:52,001,181 Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t2.2022
30/01/2022 03:03:24 Nhận +1.181đ TK 14023926793015 So tien GD:+1,181 So du:55,001,181 Tra lai tien gui
11/01/2022 10:48:17 Rút -36.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-36,000,000 So du:55,000,000 Tuong Tuc Foundation cung duong Quy bao tro suc khoe Lang Mai Thai Lan 2022
10/01/2022 10:49:05 Nhận +36.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:+36,000,000 So du:91,000,000 (B/O ACB HOI SO) 11705 Hoan Tra LCC 10025251 Ngay 10/01/2022 do Sai TK DVH FT22010871067680
09/01/2022 15:58:42 Rút -36.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-36,000,000 So du:55,000,000 Tuong Tuc Foundation cung duong Quy bao tro suc khoe Lang Mai Thai Lan 2022
09/01/2022 15:55:15 Rút -3.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-3,000,000 So du:91,000,000 Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Mai am TGDD t1.2022
09/01/2022 08:09:02 Rút -3.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-3,000,000 So du:94,000,000 Tuong Tuc Foundation dong hanh cung Lop hoc tinh thuong Hoa Hao t1.202 2
09/01/2022 08:06:07 Rút -3.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:-3,000,000 So du:97,000,000 Tuong Tuc Foundation chia se cung Mai am Thien An t1.2022
07/01/2022 10:31:47 Nhận +100.000.000đ TK 14023926793015 So tien GD:+100,000,000 So du:100,000,000 Gia dinh TinThaoTue dong hanh cung Tuong Tuc Foundation