Hoạt Động

CHUNG TAY CÙNG DỰ ÁN FUTURE BUILDERS – JCI VIETNAM

Dự án Future Builders là dự án cộng đồng, phi lợi nhuận với mong muốn chia sẻ tình thương, hỗ trợ trẻ em, những thế hệ tương lai, đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 được tiếp tục con đường học vấn, đảm bảo được quyền lợi cơ bản nhất cho các em: quyền được giáo dục.

Future Builders được tổ chức và điều hành bởi Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới – JCI Vietnam, là tổ chức phi lợi nhuận và là đối tác chính thức của LHQ trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững, có mạng lưới kết nối lớn nhất toàn cầu của những công dân trẻ tích cực cùng chung tinh thần phát triển bản thân và phụng sự xã hội.

Theo đó, Tương Tức Foundation cũng hi vọng sự đóng góp nhỏ của mình phần nào san sẻ những gánh nặng mà chính bản thân các em và gia đình đang phải gánh chịu.

Thông tin Dự án mời quý mạnh thường quân xem tại Website chính thức:  www.futurebuildersproject.com

JCI-Future-Builder-122022

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.