Hoạt Động

TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM NGHÈO MÙA COVID-19 TẠI LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG HÒA HẢO (2021)

Chung tay lan tỏa, chia sẻ yêu thương, đến những gia đình, neo đơn gian khó, giúp đỡ cho họ, vượt qua khó khăn, mùa dịch cách ly, không đi đâu được, cũng chẳng làm gì, không nguồn thu nhập, đã nghèo lại ngặt, của ít lòng nhiều, cùng nhau chia sẻ!

Lớp học tình thương Hòa Hảo
Ánh sáng của trẻ em nghèo
Ngày đi kiếm cơm tối học con chữ
Hy vọng tri thức dẫn đường.
Bằng lòng chân thành và tâm yêu thương
Vợ chồng chú Hùng những người khai tâm
Ban đầu vài cháu đến nay hơn trăm
Cả nhà chung tay gánh vác
Không tiếc tiền tài của cải tâm sức
Đem ra chia sẻ với bà con nghèo
Thấm thoát cũng gần chục năm!
Mùa dịch Covid hoàng hoành
Lớp học san sẻ tình thương
Mỗi chiều thứ hai hàng tuần
Bằng chút nhu yếu phẩm gửi đến các con!

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.