Cập nhật

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN HỖ TRỢ TÍNH ĐẾN THÁNG 11.2022

STT Nội dung Số Tiền Thông tin thêm
1

Quỹ từ thiện mái ấm Thế Giới Di Động

69.000.000đ Tháng 1/2021-Tháng 11/2022
2

Quỹ sức khoẻ cho chúng xuất sĩ tại Làng Mai Thái Lan

72.000.000đ Năm 2020-2022
3

Lớp Học Tình Thương Hoà Hảo

76.000.000đ Tháng 8/2020-Tháng 11/2022
4

Mái ấm Thiên Ân

65.000.000đ Tháng 8/2020-Tháng 11/2022
5

Đồng hành cùng World Food Program

1750USD(∼42.618.000đ)

Tháng 5/2022-Tháng 11/2022

6

200 Phần Quà Đến Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

40.000.000đ Ngày 6/9/2021
7

Đóng Góp  Giúp Đỡ Người Nghèo Và Lực Lượng Phòng Chống Dịch Covid

50.000.000đ Tháng 6-8/2021
8

Ủng Hộ Kinh Phí Mua Vaccine Covid-19

30.000.000đ Ngày 31/5/2021
9

Ủng Hộ Giúp Đỡ Người Dân Miền Trung Bão Linfa

18.000.000đ Tháng 10/2020
10

Đóng Góp Xây Dựng 3 Căn Nhà Tình Thương Cùng Quỹ Năng Đoạn Kim Cương Dci

90.000.000đ Năm 2018
11

Hỗ Trợ Chi Phí Mổ Tim Cho Trẻ Em Nghèo

161.000.000đ

Năm 2015, 2016, 2017

12

Ủng Hộ Dự Án Trồng Rừng Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Blue & Green

5.000.000đ

Ngày 23/3/2022

13

Ủng Hộ Dự Án The Reach

5.000.000đ

Ngày 14/6/2022

Tổng

723.618.000đ

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.